Series de películas 

Godzilla Films

 
(promedio)
7.00
editar Ayuda

Datos de la película

Partes conocidas:
4
Partes más votadas:
editar Ayuda

Partes

Añadir Ayuda

Categorías

aún no se han introducido categorías.
Añadir Ayuda

Palabras clave argumento

aún no se han introducido palabras clave.
Añadir Ayuda

Referencias

 No hay referencias
Ayuda

Hace referencia a

Esta serie de películas ha sido referencia en las siguientes películas:

Influencia

editar Ayuda

Títulos alternativos

No hay nombres alternativos definidos para este idioma
Series de películas creado por:
Última edición por Series de películas :
Ayuda

Insertar información de la película

Actores (Detalles) 1 2 3 4
Takashi Shimura (Kyohei Yamane-hakase)
Momoko Kôchi (Emiko Yamane)
Akira Takarada (Hideto Ogata, ...)
Akihiko Hirata (Daisuke Serizawa-hakase)
Fuyuki Murakami (Professor Tanabe)
Sachio Sakai (Reporter Hagiwara)
Hiroshi Koizumi (, ...)
Setsuko Wakayama ()
Tadao Takashima ()
Kenji Sahara ()
Yuriko Hoshi (News Photographer Junko 'Yoka' Nakanishi)
Yu Fujiki (Reporter Jiro Nakamura)
Emi Ito (Shobijin (Twin Fairy))
Yûmi Ito (Shobijin (Twin Fairy))