Artur Barciś

Actor

15 películas desde 1982

Actor

- 07 zgłoś się > Season 3 > Wagon pocztowy (Aleksander Olczak)
- 07 zgłoś się > Season 5 > Złocisty (Józef 'Fireman' Kuzmak)
1991 - Życie za życie (Bruder Anselm)
1988 - Dekalog, trzy (Tram-driver)
- Dekalog, dwa (Hospital Orderly)
- Dekalog, jeden (Man in the Sheepskin)
- Dekalog, dziewiec (Bicyclist)
- Dekalog, cztery (Young Man)
- Dekalog, siedem (?)
- Dekalog, piec (Survey Crewman)
- Dekalog, osiem (Young Man)
- Dekalog, szesc (Young Man)
- No matarás (Young Man)
1985 - Sin final (Dariusz Stach)
1982 - Znachor (Wasylko, syn Prokopa)